ಸರಳ ಜೀವನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ ಮಾಹಿತಿ

Sattellite
GSAT - 17 (93.5E)
Symbol Rate
30MSPS
Polarization
VERTICAL
FEC
5/6
Transponder
C22
Video PID
2822
Frequency
4085MHZ(V)
Audio PID
2833

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :- 9886072014, 9341002011